Kaçak Önleyiciler
Kil ve Şeyl Dengeleyiciler
PH Dengeleyiciler
Viskozite Yapıcılar
Ağırlaştırıcılar
İncelticiler
Köpük Yapıcılar