İncelticiler ve Kil Çözücüler

Şeyl ve kil taşı gibi formasyonlarda kil mineralleri suyla karşılaştığında şişerler. Bu mineraller sondaj çamuru içerisindeki su ile etkileşime girerek sondaj çamurunun yapısını bozsr. Sondaj çamurunun yoğunlaşmasıyla kuyu içine basılan sondaj çamurunun pompa basıncında artışa ve kuyu içinde takım sıkışmasına neden olabilir. Bu problemi önlemek için devridaimdeki sondaj çamuruna viskoziteyi ve jel mukavemetini dengeleyen uygun kimyasalın kullanılması önerilir.

POLYTHIN

THINCELL

DECLAY

K. LIGNOSÜLFONAT