Sitrikasit

SİTRİK ASİT

SİTRİK ASİT bir hidrojen (H+) iyonu kaynağı olarak sondaj sıvısının PH’ını düşürmek için kullanılır. Sitrik asit aktif killerin etrafında hidrojen iyonu katmanı oluşturarak killerin zeta potansiyelini (tanecikler arasındaki itme ve çekme değeri) düşürerek su emme kabiliyetini zayıflatır.Bu da killerin parçalanarak sondaj akışkanında şişmesini azaltır.